50 BİN HANENİN AYDINLATMASINI ÇÖPTEN SAĞLAYACAĞIZ
 • 50 BİN HANENİN AYDINLATMASINI ÇÖPTEN SAĞLAYACAĞIZ
 • 50 BİN HANENİN AYDINLATMASINI ÇÖPTEN SAĞLAYACAĞIZ
 • 50 BİN HANENİN AYDINLATMASINI ÇÖPTEN SAĞLAYACAĞIZ
 • 50 BİN HANENİN AYDINLATMASINI ÇÖPTEN SAĞLAYACAĞIZ
 • 50 BİN HANENİN AYDINLATMASINI ÇÖPTEN SAĞLAYACAĞIZ
 • 50 BİN HANENİN AYDINLATMASINI ÇÖPTEN SAĞLAYACAĞIZ
 • 50 BİN HANENİN AYDINLATMASINI ÇÖPTEN SAĞLAYACAĞIZ
 • 50 BİN HANENİN AYDINLATMASINI ÇÖPTEN SAĞLAYACAĞIZ
 • 50 BİN HANENİN AYDINLATMASINI ÇÖPTEN SAĞLAYACAĞIZ
 • 50 BİN HANENİN AYDINLATMASINI ÇÖPTEN SAĞLAYACAĞIZ
 • 50 BİN HANENİN AYDINLATMASINI ÇÖPTEN SAĞLAYACAĞIZ
 • 50 BİN HANENİN AYDINLATMASINI ÇÖPTEN SAĞLAYACAĞIZ
 • 50 BİN HANENİN AYDINLATMASINI ÇÖPTEN SAĞLAYACAĞIZ
 • 50 BİN HANENİN AYDINLATMASINI ÇÖPTEN SAĞLAYACAĞIZ
 • 50 BİN HANENİN AYDINLATMASINI ÇÖPTEN SAĞLAYACAĞIZ
 • 50 BİN HANENİN AYDINLATMASINI ÇÖPTEN SAĞLAYACAĞIZ
proje PROJE HAKKINDA
proje PROJE AÇILIŞ TARİHİ
proje PROJE KATEGORİSİ
menu PROJE ETİKETLERİ

50 BİN HANENİN AYDINLATMASINI ÇÖPTEN SAĞLAYACAĞIZ

Türkiye  genelinde en  çevreci Belediyeler  arasında  yer  alan Belediyemiz, çevre projelerinde önemli miktarlarda elektrik enerjisi  üretiyor . Mevcut  katı  atık  tesisinde  kurulan  tesislerde saatte  2.2 megavat  elektrik  üreten Belediyemiz,  yeni  katı  atık bertaraf tesisinde de saatte 10 megavat elektrik üretecek. İhalesi yapılan  tesiste üretilecek olan elektrik  ile 50 bin hane/250 bin kişinin  aydınlatma  ihtiyacı  kadar  elektrik  üretilecek.  Mevcut üretilenle birlikte bu  rakam 60 bin hane ve 300 bin bine ulaşacak.Hayata geçirilecek olan Malatya Entegre Çevre Projesi  ile Malatya genelindeki  evsel  katı  atıklar,  kurulacak  olan  mobil  aktarma istasyonlarıyla  mevcut  sahaya  taşınarak  burada  ayrıştırılıp ekonomiye  geri  dönüşüm  sağlanacak,  işletmeye  alınacak tesislerle atıklardan elektrik enerjisi ve kompost elde edilecek.

Türkiye'de  İLK olacak!

Türkiye'de  ilk  olma  özelliği  taşıyan  proje  kapsamında;  İlçelere kurulacak olan mobil aktarma  istasyonlarından  toplanan atıklar Mevcut Katı  Sahasına  taşınarak  revize edilecek olan  ayrıştırma tesisinden ayrıştırılarak, geri dönüşüm sağlanacak. Biyobozunur atıklar  Biyogaz  Tesisine,  yanabilir  atıklar  Gazifikasyon  Tesisine gönderilerek elektrik enerjisi elde edilecek. Ayrıca kalan atıklar Yeni Katı Atık Düzenli depolama sahasına taşınarak buradan da metan gazından elektrik enerjisi elde edilecek. Bu tesislerden 10 MW elektrik enerjisi  ile 60  ton kompost üretilecek.